Joene ligner litt på måkefugl, men har en gjennomgående mørkere fjærdrakt og lengre midtre halefjær. Spesielt tyvjoen er kjent for sitt kleptoparasittiske levesett.

Storjo Stercorarius skua (Brünnich, 1764)

Storjo er den største av joene. Den er kraftig bygd, og minner på mange måter om en rovfugl. Den har en brun fjærdrakt med hvite felt ytterst på vingene.

Fjelljo Stercorarius longicaudus Vieillot, 1819

Fjelljoen, med sin lange stjert og sin grasiøse flukt, er en sjøfugl som tar fjellet i bruk i år med gode forekomster av smågnagere. Den er en trekkfugl som tilbringer vinteren i marine områder, ofte på den sørlige halvkule.

Tyvjo Stercorarius parasiticus (Linnaeus, 1758)

Tyvjoen er på størrelse med en liten måke, men har en spinklere kroppsbygning bygd for fart. Arten er en kleptoparasitt, dvs. den stjeler bytte fra andre sjøfuglarter.


Taksonomi

Vitenskapelig navn
Jofamilien Stercorariidae
Taksonomisk kategori
Familie
Bokmål
jofamilien
Nynorsk
jofamilien
Klassifisering
Snarveier