Andefamilien omfatter svaner, gjess og ender. De er tilpasset et liv i tilknytning til vann og omfatter arter med stor forskjell i beitevaner. Noen arter spiser utelukkende vegetabilsk føde som ofte hentes ved å kun duppe hodet under vann, mens andre arter spiser kun animalsk føde som hentes ved å dykke.

Havelle Clangula hyemalis (Linnaeus, 1758)

Havella er en liten dykkand som hekker i ferskvann men overvintrer i saltvann. Hannen har en karakteristisk lang stjert.

Svartand Melanitta nigra (Linnaeus, 1758)

Svartand er, som navnet tilser, en andefugl der hannene er helt svarte. Hunnene er mer brunlige. Den er en relativt liten dykkand som hekker i ferskvann men overvintrer i saltvann.

Sjøorre Melanitta fusca (Linnaeus, 1758)

Sjøorren er en av våre største dykkender. Den hekker i ferskvann men overvintrer i saltvann.

Siland Mergus serrator Linnaeus, 1758

Silanda er en slank andefugl med en lang og tynn hals, og et langt nebb med en liten «krok» ytterst. Den er meget tilpasningsdyktig, og hekker både i saltvann og ferskvann og fra den ytre kystlinjen til 1000 moh.

 

Stellerand Polysticta stelleri (Pallas, 1769)

Stelleranda er en liten arktisk andeart som hekker på den russiske tundraen og som har Varangerfjorden som det største og eneste overvintringsområde i Norge.

Ærfugl Somateria mollissima (Linnaeus, 1758)

Ærfuglen er den største av våre andearter. Den er vanlig langs hele kysten både sommer og vinter. I Nord-Norge regnes den ofte som «husfugl».

Praktærfugl Somateria spectabilis (Linnaeus, 1758)

Praktærfuglen kjennetegnes på at hannene har en stor gulrød panneknute («knøl») ved nebbrota. Den er en arktisk art som stort sett opptrer langs norskekysten i vinterhalvåret.


Taksonomi

Vitenskapelig navn
Andefamilien Anatidae Vigors, 1825
Taksonomisk kategori
Familie
Autor
Vigors, 1825
Bokmål
andefamilien
Nynorsk
andefamilien
Klassifisering
Snarveier