Sulene er en gruppe overflatebeitende sjøfugl som fanger fisk ved stupdykking. På verdensbasis finnes det 10 arter, mens i norske farvann har vi kun havsule. Denne hekker på begge sider av Nord-Atlanteren. 

Havsule Morus bassanus (Linnaeus, 1758)

Havsule med sin karakteristiske, litt spisse, profil i flukt er en sjøfugl som ofte påtreffes langt til havs. Den lokaliserer stimer med fisk, og stupdykker ned i stimen for å fange enkeltfisker.


Taksonomi

Vitenskapelig navn
Sulefamilien Sulidae
Taksonomisk kategori
Familie
Bokmål
sulefamilien
Nynorsk
sulefamilien
Klassifisering
Snarveier