I Norge finnes det to arter i stormsvalefamilien, havsvale og stormsvale. Begge er små, svalelignende fugler som man kan se hvis man er langt til havs utpå høstparten. Begge artene hekker på høsten, og for å unngå predasjon må den ankomme og forlate kolonien i mørke.

Havsvale Hydrobates pelagicus (Linnaeus, 1758)

Havsvale er vår minste stormfugl. Den er blant de sjøfuglartene man har minst kunnskap om. Folk flest ser den kun dansende med sin flaggermusaktige flukt, over bølgene langt til havs.

Stormsvale Oceanodroma leucorhoa (Vieillot, 1818)

Stormsvale er vår nest minste stormfugl. Hvis man befinner seg langt til havs kan man se den dansende med sin flaggermusaktige flukt over bølgene.


Taksonomi

Vitenskapelig navn
Stormsvalefamilien Hydrobatidae
Taksonomisk kategori
Familie
Bokmål
stormsvalefamilien
Nynorsk
stormsvalefamilien
Klassifisering
Snarveier