Dykkerfamilien, eller lappedykkere, er med sin kroppsform tilpasset et liv i tilknytning til vann. De kommer til land kun for å hekke, og finner oftest sine hekkeplasser i ferskvannssystemer. De vanligste artene i Norge er horndykker og toppdykker, mens gråstrupedykker og dvergdykker opptrer kun i små antall. Alle artene hekker i Norge. De opptrer i det marine miljøet kun utenom hekkeperioden.

Gråstrupedykker Podiceps grisegena (Boddaert, 1783)

Det hekker kun noen få par med gråstrupedykker i Norge. Den er imidlertid relativt vanlig langs hele kysten i vinterhalvåret.


Taksonomi

Vitenskapelig navn
Dykkerfamilien Podicipedidae
Taksonomisk kategori
Familie
Bokmål
dykkerfamilien
Nynorsk
dukkarfamilien
Klassifisering
Snarveier