Lommene er typiske vannfugler som kjennetegnes på en lang, torpedoformet kropp og et langt nebb som er spesialisert for å fange fisk. I Norge har vi to arter, smålom og storlom som hekker i fersk- eller brakkvannssystemer, av og til i nærheten av sjøen. De kan hente maten sin i marine områder i hekketiden, men opptrer oftest langs kysten i vinterhalvåret. Islom og gulnebblom forekommer langs norskekysten fortrinnsvis i vinterhalvåret.

Gulnebblom Gavia adamsii (G. R. Gray, 1859)

Gulnebblommen er den sjeldnest forekommende lommen langs norskekysten. Den forekommer vanligst i vinterhalvåret, men enkelte individer kan oversomre.

Storlom Gavia arctica (Linnaeus, 1758)

Storlommen er, sammen med smålommen, de eneste lomartene som hekker i Norge. Den er en art som er tilpasset livet i vann, og beveger seg svært klumsete på land.

Islom Gavia immer (Brünnich, 1764)

Islommen forekommer kun sporadisk langs norskekysten vinters tid. Den er en av våre minst kjente lommer.

Smålom Gavia stellata (Pontoppidan, 1763)

Smålommen er, sammen med storlommen, de eneste lomartene som hekker i Norge. Den er en art som er tilpasset livet i vann, og beveger seg svært klumsete på land.


Taksonomi

Vitenskapelig navn
Lomfamilien Gaviidae Allen, 1897
Taksonomisk kategori
Familie
Autor
Allen, 1897
Bokmål
lomfamilien
Nynorsk
lomfamilien
Klassifisering
Snarveier